Yararlanma Koşulları


Üye Olma Koşulları
 • Akademik , İdari personel , emekli öğretim üyeleri ve üniversiteye kayıtlı öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler.
 • Öğrenciler her dönem başında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına üyelik için başvurabilirler.
 • Üye olan öğrenciler kütüphane kartlarını dönem başında onaylatmak zorundadırlar.
 • Dönem içinde kütüphane kimlik kartını kaybeden öğrenci üzerindeki kitapları iade etmek ve borcunu ödemek koşulu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alacağı Öğrenci Belgesi ile ikinci kütüphane kartını alabilir.
 • Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.
 • Diğer Üniversitelerin öğrencilerine kütüphane materyalleri ödünç verilmez ancak kütüphane içerisinde yararlanabilirler. Öğretim elemanları ise kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç alabilirler.
Ödünç Alma Koşulları
 • Üniversite mensupları aşağıda belirtilen kurallara göre ödünç kitap alabilirler.
 • Kitaplar öğretim elemanlarına, master ve doktora öğrencilerine 1 ay, öğrenci ve idari personele 15 gün süre ile, dergiler yalnızca öğretim elemanlarına en fazla 2 cilt 1 hafta süre ile verilebilir.
 • Öğretim elemanları, master ve doktora öğrencileri 5, idari personel ve öğrenciler 3 kitaptan fazlasını üzerlerinde bulunduramazlar.
 • Görsel ve işitsel materyaller (DVD, VCD, CD) akademik ve idari personele 1 ay süreyle 5 adet verilebilir. Öğrenciler görsel ve işitsel materyal salonundan yararlanabilirler, ancak bu salondaki materyalleri (DVD, VCD, CD) ödünç alamazlar.
 • Ödünç kitap alırken üyeler kütüphane kartı ile birlikte üniversite kimlik kartını da göstermek zorundadırlar.
 • Başkasına ait kimlik ve kütüphane kartı ile kitap verilmez.
 • Üzerinde gecikmiş kitap olan üyeler bunları iade etmeden ve gecikme cezası ödemeden ödünç kitap alamazlar.
 • Başka okuyucu da bulunan kitaplar reserve edilebilir.
 • Başka okuyucu tarafından istenmediği takdirde ödünç alınan kitabın ödünç verme süresi 3 defa uzatılabilir.
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı okuyucudan geri isteyebilir.
 • Herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılacak olan üye kütüphane kartını iade etmek zorundadır.
 • İade tarihi geçmiş kitaplar kütüphane dışına çıkartılamaz.
 • Başvuru kitapları, süreli yayınlar ve yüksek lisans tezleri, yazma ve nadir basma eserler, görsel-işitsel bölümünde ve bilgisayar ortamında bulunan materyal ödünç alınamaz. Ancak kütüphane içinde ve fotokopi ile yararlanılabilir.
 • Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen materyaller için hatırlatma yazısı yazılır.Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali gününde iade etmeyen akademik, idari personel ve öğrenciler her geçen gün için de 10 gün kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmaz. Ayrıca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan miktar kadar geciktirilen her kitap için günlük para cezası alınır.
 • Kütüphane giriş ve kontrollerinde izinsiz olarak materyalin kütüphane dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda yasal işlem uygulanır.
Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5324 kez okundu.