Byzantinische Bibliographie (BYZ) Online Deneme Erişimine Açıldı.

Byzantinische Bibliographie (BYZ) Online Deneme Erişimi
Resim

Bizanslılar ile ilgili tek kapsamlı uzman bibliyografyadır. Bizans çalışmalarının tüm alt dallarına yönelik bibliyografya içeren tek kaynaktır. Yaklaşık 32.000 bibliyografik giriş içerir. 
31 Mart 2020 tarihine kadar.

Bu içerik 28.02.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 81 kez okundu.