TDV İslam Ansiklopedisi ve Kadı Sicilleri artık web ortamında.


TDV İslam Ansiklopedisi ve Kadı Sicilleri'ne web ortamında erişim sağlanmıştır.

            Ansiklopedi, İslâmî ilimlerle İslâm kültür ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser vermiş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslâm devletleri ve yöneticilerini, önemli tarihî olayları, dinî ve sosyal hayatta etkili olan akımları, tarihî, ilmî ve kültürel müesseseleri, önemli yerleşim merkezlerini, diğer dinleri, müslüman olmadığı halde İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri madde dizinine dâhil etmiştir.

TDV İslam Ansiklopedisi ve Kadı Sicillerine:
bağlantısını kullanarak ulaşabilirsiniz.
Bu içerik 27.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1934 kez okundu.