-TÜRKİYE ATIF DİZİNİ

Resim                            Resim

Türkiye Atıf Dizini

Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 365 Türk dergisini kapsayan ve Türkiye Klinikleri tarafından sunulan  ulusal atıf tarama dizinidir.

Erişim adresi : http://www.atifdizini.com/

Abone Veritabanlarına Geri Dön
Bu içerik 05.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 57 kez okundu.