Hizmetler


1. 
BAŞVURU VE ENFORMASYON HİZMETİ

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı, öğrenci, personel ile bölge araştırmacılara kütüphane kullanımı, bilgiye erişim, bibliyografya ve abstraklardan yayın tarama, kaynak sağlama, veritabanları ve elektronik dergilerin kullanımı vb. hizmetlerin okuyucuya sunulmasında yardımcı olunmakta, kullanıcı eğitimi verilmektedir.

2. ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ
Merkez Kütüphanesi kullanıcıları; öğretim elemanlarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 1 ay süre ile en fazla 5 kitap, öğrenci ve idari personele 15 gün süre ile 3 kitap, sadece öğretim elemanlarına en fazla 2 cilt dergi bir hafta süre ile ödünç verilmekte olup kullanıcılar Merkez Kütüphanesi tarafından verilen “Sanal Kütüphanecilik” hizmetleri kapsamında İnternet üzerinden 3 gün içerisinde almak şartıyla Kütüphane Web sayfasında bulunan “Katalog Tarama” menüsünü kullanarak kitap ayırtabilmektedir. Üniversitemizin Edirne dışındaki birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarına 5 kitap 1 ay süre ile ödünç verilerek 3 defa 1’er ay süre uzatma hakkı tanınmakta, Danışma kaynakları, tezler, yazma ve nadir basma eserler ödünç verilmemektedir.
Merkez Kütüphane de ödünç verme işlemleri  “Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane Yönergesi” kapsamında yürütülmektedir.

3. BİLGİSAYAR-İNTERNET KULLANMA
Merkez Kütüphane’de bulunan İnternet salonlarında yer alan bilgisayarlar aracılığı ile kullanıcılara internet hizmeti verilmekte olup ayrıca kullanıcılar tez yazımı, Cd kullanımı ve buna bağlı çıktı alma işlemlerinde bu bilgisayarlardan yararlanabilmektedir.

4. SÜRELİ YAYIN HİZMETİ
Süreli Yayın Hizmeti merkez kütüphane’nin B bloğunda bulunan  süreli yayın salonunda verilmektedir. Öğretim üyesi ve araştırmacıların bilgiye ulaşmada harcayacakları zamanı en aza indirmek amacıyla süreli yayınların “İçindekiler” sayfaları otomasyon programına aktarılmış olup ilk etapta  satın alınan dergilere uygulanmıştır. Kullanıcılar Kütüphane Web sayfasında  “Katalog Tarama” ekranından yaptıkları arama sonucunda ulaştıkları dergilerin “İçindekiler” sayfasını görebilmektedirler. Ayrıca bu salonda ulusal ve yerel gazeteler okuyucuların hizmetine sunulmaktadır.

5. ISSN-ISBN HİZMETİ
Üniversitede basılan yayınlara ISSN (Uluslararası Standart Süreli, Yayın Numarası) ve ISBN (Uluslar arasıStandart Kitap Numarası) verilmesi ile ilgili işlemler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

6. KÜTÜPHANELERARASI HİZMETLER
Yükseköğretim kurumlarının kütüphane / bilgi merkezleri arasında kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmeyi amaçlayan Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) aracılığı ile diğer üniversite kütüphanelerinden ödünç kitap getirtilmektedir.
Ayrıca araştırmacıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ulusal toplu katalog (TO-KAT) üzerinden, bilgi merkezleri / kurumlar arasında fotokopi ve/veya ödünç verme yoluyla kaynak paylaşımını mümkün kılan bir "Ulusal Belge Sağlama Ağı" TÜBESS ile kaynak sağlanır.

7. ONLINE VERİTABANLARI
Güncel bilgiye hızlı erişimin büyük önem taşıdığı günümüzde, veritabanları içeriğindeki binlerce full-text dergi ile araştırmacıların artık günümüzde en çok tercih ettikleri bilgi kaynakları olmuşlardır.
Online Veritabanları bölümü “Deneme Aboneliği Gerçekleştirilen Veritabanları” ve “Abone Olunan Veritabanları”olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Öğretim Üyesi, öğrenci ve araştırmacıların uluslararası öneme sahip, dünya çapında kabul gören dergilere ve dolayısıyla makaleler aracılığı ile en güncel bilgiye erişimlerini sağlamak amacıyla yıl içerisinde çeşitli türde ve sayıda veritabanlarının deneme abonelikleri gerçekleştirilmektedir.
Deneme kullanımı sonucunda satın alınmasına karar verilen veritabanları ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve ULAKBİM EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans) kapsamında satın alınarak “Abone Olunan Veritabanları” kısmında erişime açılmaktadır.

8. İNTERAKTİF KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİ

a) Katalog Tarama:
Merkez Kütüphanesi’ni otomasyona geçirerek elektronik bilgi erişim hizmeti vermek amacı ve ilkesi doğrultusunda kütüphane otomasyon programına aktarılan materyaller Merkez Kütüphane Web sayfasında bulunan katalog tarama menüsü aracılığıyla taranarak mevcut kaynaklara internet ortamı üzerinden erişim olanağı sağlanmıştır. Kullanıcılar arama formu üzerinde istedikleri alanları doldurarak Merkez Kütüphane’de mevcut kaynakları tarayabilmekte istedikleri materyalleri ayırtabilmektedirler.

b) Kitap Ayırtma:
Kullanıcılar ödünç almak istedikleri materyali Kütüphane Web sayfasında “Katalog Tarama” menüsünden bulduktan sonra eğer kitap başka bir okuyucu tarafından alınmış ve ödünçte gözüküyorsa “Ayırt” kelimesinin üzerine tıklayarak istedikleri kitabı ayırtabileceklerdir. Ayırtılan kitap / kitapların 3 gün içinde Merkez Kütüphane’den alınması gerekmektedir. Okuyucuların bu işlemlerden yararlanabilmesi için Merkez Kütüphaneye üye olmaları gerekmektedir.

c) Ödünç KitapSüresini Uzatma:
Bu bölümdekullanıcılar kullanıcılar Katalog Tarama menüsünde yer alan “Üyelere Özel” bölümüne girerek üye kodu veşifreleri yardımıyla ödünç aldıkları kitapları ve bunların iade tarihlerinigörebilir, süresi dolmuş kitapların ödünç sürelerini “UZATMA” kelimesinin altında yer alan bölümü tıklayarak uzatabilirler.

d) Yayın İstek Formu:
Satın alınması istenilen kitaplar ile ilgili yayın  istekleri “Yayın İstek Formu” ile gerçekleştirilmektedir. Öğretim Üyesi, personel ve öğrenciler tarafından ihtiyaç duyulan ve Merkez Kütüphaneye satın alınması istenen kitaplar Merkez Kütüphane Web sayfasında yeralan “YAYIN İSTEK FORMU” aracılığı ile iletilmekte ve satınalma işlemleri yapılmaktadır. Söz konusu form kütüphane otomasyon programı ile bağlantılı olup kütüphanede mevcut olan bir kitap istendiği takdirde istenen kitabın kütüphanede mevcut olduğu şeklinde istekte bulunan kişiyi uyarmakta ve var olan kitapların dökümünü vermektedir. Bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yayın istek formundaki alanların eksiksiz ve doğru olarak doldurulması büyük önem taşımaktadır.
 
e) Trakya Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi
Trakya Üniversitesi Kütüphaneve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi bünyesinde başlatılan açıkerişim girişimi çalışmaları ile bilgiye erişimde geleneksel yöntemlerin yanısıra bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan da yararlanarak, İnternet ortamında isteyen herkesin Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları tarafından üretilmiş bilgilerin serbest erişiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Oluşturulan bu açık erişim bilgi kaynakları arşivinde Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanlarının, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alan bilimsel yayınları ile yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildiri, proje metinleri, konferans sunumları, raporlar,  ders notları ve kitaplarda yer almış bölümleri yer almaktadır.
Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 18839 kez okundu.