Ithenticate

İNTİHALİ TESPİT PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ  ÖĞRETİM ELEMANLARININ ERİŞİMİNE AÇILMIŞTIR

Bilindiği üzere intihal (aşırma, kopyalama) yeni bir sorun olmamasına karşın her türlü bilginin internet üzerinden dağıtımının giderek artması ile son yıllarda kurumlar için ciddi zararlara yol açmaktadır. İntihalin önlenememesi bilgi kalitesini düşürürken, bilgi üretenlerin haklarının korunamaması nedeniyle bilgi üretiminin azalmasına sebep olmakta ve haksız rekabete yol açarak dürüst çalışmaların hak ettiği değeri görmesini engellemektedir.

İntihali (aşırma, kopyalama) engelleme ile ilgili olarak TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9 Temmuz 2011 tarih ve 199 sayılı kararı gereği, doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi (öğrenci ödevleri hariç) amacıyla, kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan “İThenticate” intihal tespit programı alınarak Türkiye’deki tüm üniversitelerin erişimine açılmıştır.

Üniversitemiz Merkez Kütüphane web sayfasında http://www.ithenticate.com adresinden erişime açılan programın, kullanılabilmesi için kullanıcı tanımlaması yapılması gerekmektedir. Programa erişmek isteyen öğretim elemanlarımızın isteklerini kddb@trakya.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Bu içerik 16.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 707 kez okundu.