Ödünç Verme


Ödünç Verme işlemleri 1 Ağustos 1996 tarihinde 22714 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Trakya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği" ile Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane Yönergesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülecektir. 

Kitaplar öğretim elemanlarına, master ve doktora öğrencilerine 1 ay, öğrenci ve idari personele  15 gün süre ile, dergiler yalnızca öğretim elemanlarına en fazla 2 cilt 1 hafta süre ile verilebilir. 

Öğretim elemanları, master ve doktora öğrencileri 5, idari personel ve öğrenciler 3 kitaptan fazlasını üzerlerinde bulunduramazlar.

Ödünç kitap alırken üyeler kütüphane kartı ile birlikte üniversite kimlik kartını da gösterme zorundadır.

Danışma kaynakları, bilgisayar programları ve Trakya’ya ilişkin yapıt ve belgelerden (Yerel Bellekten) kütüphane içinde yararlanılır, ödünç verilmez.

Kullanıcılar Merkez Kütüphanesi tarafından verilen ' Sanal Kütüphanecilik 'hizmetleri kapsamında Internet üzerinden 3 gün içerisinde almak şartıyla kitap ayırtabilir. Ayrıca dış birimlerde görev yapan öğretim elemanlarına 5 kitap 1 ay süre ile ödünç verilir ve 3 defa 1' er ay süre uzatma hakkı tanınır. Süre uzatımları öğretim elemanı tarafından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bildirilmek zorundadır.

Başka bir birim veya öğretim elemanı tarafından aynı kitap veya kitaplar için talep olması durumunda ödünç alma süresi 1 (bir) ay süre ile sınırlı tutulur.

Merkez kütüphane’den ödünç kitap alan her üye almış olduğu kitabı zamanında merkez kütüphane’ye getirmek zorundadır. Otomasyon programı desteğiyle e-mail adresi olanlara uyarı yazıları e-mail yoluyla, e-mail adresi olmayanlara resmi yazı ile uyarı yazıları gönderilir. Ayrıca ödünç aldığı kitabı zamanında getirmeyen okuyucuya her bir kitap için ceza uygulanır. Merkez kütüphaneden almış olduğu kitapları zamanında getirmemeyi alışkanlık haline getiren üyelerin üyeliği iptal edilir.

Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 12197 kez okundu.