Üniversitemiz Süreli Yayınları

Resim

BALKANİSTİK DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ

Editör: Dr. Ayşe Nur ÖZDEMİR

e-ISSN: 2687-2234

Yayına Başladığı Yıl: 2019

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/balkanistik


Resim

BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Editör: Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU

ISSN: 2147-1371

e-ISSN: 2147-1371

Yayına Başladığı Yıl: 2012

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/baed


Resim

BALKAN MEDICAL JOURNAL

Editör: Bu dergi 1980-2018 yılları arasında DergiPark'ta yer almış olup; 2018 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayınlanmamıştır.

ISSN: 2146-3123

Yayına Başladığı Yıl: 2015

Yayın Sıklığı: Yılda 6 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bmj


Resim

BALKAN MÜZİK VE SANAT DERGİSİ

Editör: Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

ISSN: 2667-5439

e-ISSN: 2687-2064

Yayına Başladığı Yıl: 2019

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bmsd

      Resim

BALKAN SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

Editör: Prof. Dr. Özgül EROL

ISSN: 2980-0781

Yayına Başladığı Yıl: 2022

Yayın Sıklığı: Yılda 3 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/balkansbd


Resim

JOURNAL OF BALKAN LIBRARIES UNION

Editör: Doç. Dr. Nurten ÇETİN

ISSN: 2148-077X

e-ISSN: 2148-9823

Yayına Başladığı Yıl: 2013

Yayın Sıklığı: Yıllık

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kapu

Resim

KALİTE VE STRATEJİ YÖNETİMİ DERGİSİ

Baş Editör: Dr.Öğr.Üyesi Serol KARALAR

ISSN: 2791-6545

e-ISSN: 2791-7843

Yayına Başladığı Yıl: 2021

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksydergi

     Resim

KAPU TRAKYA MİMARLIK VE TASARIM DERGİSİ

Baş Editör: Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

ISSN: 2822- 2423

Yayına Başladığı Yıl: 2021

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kapu

Resim

MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Editör: Öğr. Gör. Nilgün ATEŞLİ

ISSN: 2687-3109

e-ISSN: 2687-3028

Yayına Başladığı Yıl: 2018

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mebilder

Resim

ROMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN

ISSN: 2636-8005

Yayına Başladığı Yıl: 2020

Yayın Sıklığı: Yıllık

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/raedergisi

Resim

RUMELİ İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yazı İşleri: Dr. Öğr. Üyesi İlir RRUGA

ISSN: 2564-7903

Yayına Başladığı Yıl: 2018

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumeli

Resim

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

e-ISSN: 2717-7785

Yayına Başladığı Yıl: 2015

Yayın Sıklığı: Aylık

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkede

Resim

TRAKYA EĞİTİM DERGİSİ 

Editör: Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN

ISSN: 2630-6301

Yayına Başladığı Yıl: 2011

Yayın Sıklığı: Yılda 3 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tred

Resim

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Editör: Bu derginin yayını durmuş olup artık DergiPark tarafından barındırılmamaktadır.

ISSN: 1305-6468

Yayına Başladığı Yıl: 2000

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyafbd

Resim

TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES 

Baş Editör: Prof. Dr. Kadri KIRAN

e-ISSN: 2528-9691

Yayına Başladığı Yıl: 2000

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkjnat

Resim

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

Baş Editör: Doç. Dr. Önder AYER

ISSN: 2147-0308

Yayına Başladığı Yıl: 2000

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujes

Resim

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Caner EKİZCELEROĞLU

e-ISSN: 2147-2483

Yayına Başladığı Yıl: 2011

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf

Resim

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Baş Editör: Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

e-ISSN: 2587-2451

Yayına Başladığı Yıl: 2000

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed

Resim

TURKISH MEDICAL STUDENT JOURNAL

Baş Editör: Beliz KOÇYİĞİT

ISSN: 2148-4724

e-ISSN: 2548-0030

Yayına Başladığı Yıl: 2014

Yayın Sıklığı: Yılda 3 Sayı

Web Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tmsj


* Dergilerin bilgileri 01.02.2022 tarihi itibarıyla "Dergipark" üzerinden alınmıştır.
Bu içerik 23.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 15592 kez okundu.