Yönergeler


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

Madde1- Bu yönerge okuyucu ve araştırmacıların Trakya Üniversitesi Kütüphanesi'nden yararlanma koşullarını ve kullanım esaslarını düzenler.

Madde2- Üye Olma Koşulları: 

Akademik, idari personel, emekli öğretim üyeleri ve üniversiteye kayıtlı öğrenciler öğrenci ve personel kimlik kartları ile kütüphaneye üye olabilirler.

Öğrenciler her dönem başında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına üyelik için başvurabilirler.

Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.

Diğer üniversitelerin öğrencilerine kütüphane materyalleri ödünç verilmez, ancak kütüphane içinde materyallerden yararlanabilirler. Öğretim elemanları ise kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç alabilirler.

Madde3- Ödünç kitap alma koşulları:

a) Üniversite mensupları aşağıda belirtilen kurallara göre ödünç kitap alabilirler.

Kitaplar öğretim elemanlarına, master ve doktora öğrencilerine 1 ay süre ile, dergiler yalnızca öğretim elemanlarına en fazla 2 cilt 1 hafta süre ile,

Öğrenci ve idari personele 15 gün süre ile ödünç verilir.

Öğretim elemanları, master ve doktora öğrencileri 5, idari personel ve öğrenciler 3 kitaptan fazlasını üzerlerinde bulundurmazlar.

b) Ödünç kitap alırken üyeler üniversite kimlik kartını da göstermek zorundadırlar.

c) Başkasına ait kimlik ve kütüphane kartı ile kitap alınmaz.

d) Üzerinde gecikmiş kitap olan üyeler bunları iade etmeden ve gecikme cezası ödemeden ödünç kitap alamazlar.

e) Başka okuyucuda bulunan kitap veya kitaplar rezerve edilebilir.

f) Başka okuyucu tarafından istenmediği takdirde ödünç alınan kitabın ödünç verme süresi 3 defa uzatılabilir.

g) Kütüphane veDokümantasyon Daire Başkanı gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı okuyucudan geri isteyebilir.

h) Herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılacak olan üye kütüphane ile ilişiği olmadığına dair belge (İlişik Kesme Belgesi) almak  zorundadır.

i) İade tarihi geçmiş kitaplar kütüphane dışına çıkartılamaz.

j) Başvuru kitapları,süreli yayınlar ve yüksek lisans tezleri, yazma ve nadir basma eserler,görsel-işitsel bölümünde ve bilgisayar ortamında bulunan materyal ödünç alınamaz. Ancak kütüphane içinde ve fotokopi ile yararlanılabilir.

Madde4-

a) Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen materyaller için hatırlatma yazısı yazılır.

b) Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali gününde iade etmeyen akademik, idari personel ve öğrenciler her geçen gün için 10 gün kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmaz. Ayrıca, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan miktar kadar geciktirilen her kitap için günlük para cezası alınır.

Madde5- Kütüphane giriş vekontrollerinde izinsiz olarak materyalin kütüphane dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda yasal işlem uygulanır.

Madde6- Bu yönerge Trakya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3411 kez okundu.