Birim Kalite Temsilcileri

Doç. Dr. Nurten ÇETİN

Görev : Temsilci
TÜ E-Posta : nurtencetin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Bahattin DEMİRELLİ

Görev : Temsilci
Telefon : 0 (284) 235 40 13 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : bahattind@trakya.edu.tr

Şube Md. Cevriye Sibel DOĞAN

Görev : Temsilci
Telefon : 0 (284) 235 40 13 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : sibeldogan@trakya.edu.tr