Açık Erişimli Kaynaklar


AÇIK ERİŞİM  NEDİR ?

Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır.

AÇIK ERİŞİM DERGİLER (OPEN ACCESS JOURNAL) NEDİR ?
Makalelerin İnternet aracılığı ile herkes tarafından ücretsiz erişilebildiği hakemli dergilerdir.
NOT : AÇIK ARŞİVLER İLE İLGİLİ DAHA  AYRINTILI BİLGİ ANKOS AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİVLER SAYFASINDA YER ALMAKTADIR.

ANKOS AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİVLER WEB SAYFASI

AÇIK ERİŞİMLİ KAYNAKLAR (ARŞİVLER)

Türkiye Akademik Arşivi


Ankara Üniversitesi Açık Arşiv
Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslararası indekslere girmiş, bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer alan bölümlere ait basılı veya elektronik kopyalarına erişim serbesttir.

Arxiv.org
Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yürütülen bu açık erişim projesi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Karşılaştırmalı Biyoloji ve İstatistik konularında 500.000'den fazla e-kaynağa erişim sağlar.

Türk Dil Kurumu


CaltechBOOK
CaltechBOOK California Institute of Technology kitap arşivini içermektedir.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DOAJ (Directory of Open Access Journal)7.000 dergi ve 600.000 makalenin bulundugu en önemli acık erişim paltformlarından biridir. 

Ircica Farabi Sayısal Kütüphanesi


Kanada Milli Kütüphanesi Tez Veri Tabanı

Kanada Milli Kütüphanesi'nde bulunan Kanada Üniversitelerinde yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin elektronik ortamda olanlarına ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ticari amaçla kullanımı yasaktır.

Open Science Directory
Kalkınmakta olan ülkelerin bilimsel araştırmalarına destek olmak için hazırlanmış bir açık erişim arşivleri dizini olan siteden birçok ücretsiz yayına ve veri tabanına erişmeniz mümkün.

SCImago Journal & Country Rank
SCImago Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), University of Granada tarafından Elsevier Scopus veritabanından alınan datalar ile geliştirilen ücretsiz bir veritabanı. Bu veritabanı ile ülkelerin akademik performansının görülmesi ve kıyaslanması, hangi konularda çalışıldığı, hangi konuların ağırlıkta olduğu, yürütülen akademik çalışmaların sayısı, H indeks, Journal rank'ler ayrıca ülkelerin biribiri ile kıyaslamasının yapılması son derece kolay hale getirilmiştir.

University of Pittsburgh Archive of European Integration (AEI)
Avrupa Birliği ile ilgili akademik ve Birlik dokümanlarına erişim sağlayan bir açık erişim sitesi.

E-LIS. E-prints in Library and Information Science


Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 17645 kez okundu.