Kütüphane Üyelik Formu

        Kütüphaneden  aldığım her kitabı belirtilen süre içinde geri getirmeyi, zamanında iade etmediğim takdirde günlük gecikme cezası ödemeyi, kirletip yıpratmamayı, sayfalarını kıvırıp ıslatmamayı, içine hiçbir şey yazmamayı, bir sonraki istifadeye mani olacak şekilde zarar verdiğim veya kaybettiğim takdirde yenisini almayı, bunun mümkün olmadığı hallerde rayiç bedelini itirazsız ödemeyi, kütüphanenin yönetmeliği ile usul ve kaidelerine uymayı taahhüt ederim.
* Ad :  
* Soyad :  
* Fakülte/Yüksekokul :  
* Öğrenci No / Pers.Sicil No :  
* Edirne Adresi :  
Daimi Adresi :  
* Cep Telefonu :  
* Aile Telefon No :  
* E-Posta Adresi :  
 NOT: @trakya.edu.tr uzantılı e-posta adresinizi girmelisiniz..
* Güvenlik Kodu :  
 NOT: İşlemin sonucunu giriniz.