Turnitin


Tez, öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen tez, ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler,usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. Turnitin'i kullanmak isteyen akademik personelin (sadece tam zamanlı) kurumsal e-posta adresleri ile kddb@trakya.edu.tr adresine ad/soyad, akademik/idari pozisyon, ve bölüm bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gereklidir.

Kullanım Kılavuzları ve Eğitseller

Bu içerik 01.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 22093 kez okundu.