Ayeum Veritabanı

AYEUM
                    (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
Resim

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.
AYEUM programımı, Üniversitedeki tüm akademisyenlere hitap eder ve Üniversite sınırları içinde 365 gün 7/24 sisteme giriş yapabilirler. Personel ve öğrenciler  sisteme üye ol kısmından sadece kurumsal mail adresleriyle üye olabileceklerdir. Mail uzantısı trakya.edu.tr olmalıdır. Üye olduktan sonra mail adreslerine bir doğrulama kodu gelecek ve onayladıkları taktirde  sorunsuz giriş yapmış olacaklar.
www.ayeum.com portalında yer alan bazı eğitimler şunlar:
1.Temel SPSS Eğitimi; İzlemek için: https://ayeum.com/ders/temel-spss-egitimi
2.İleri SPSS ve Veri Analizi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/ileri-spss-ve-veri-analizi
3.Karma Araştırma Yöntemleri; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/karma-arastirma-yontemleri
4.Makale Yazma Stratejileri; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/makale-yazma-stratejileri
5.EndNote Eğitimi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/endnote-x8-web-egitimi
6.Temel Nvivo Kullanımı; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/temel-nvivo-kullanimi-56318
7.İleri Nvivo Kullanımı ve Nitel Veri Analizi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/ileri-nvivo-kullanimi-ve-nitel-veri-analizi
8.MAXQDA Başlangıç ve İleri Düzey Eğitimi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/temel-duzey-maxquda-kullanimi-ve-nitel-karma-veri-analizi
9.Tez Yazım Stratejileri ve Akademik Yazma; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/tez-yazim-stratejileri-ve-akademik-yazma-i
10.Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/literatur-tarama-ve-kaynaklara-ulasma-stratejileri)
11.Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/olcek-gelistirme-ve-uyarlama-egitimi
12.Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi); İzlemek için:https://ayeum.com/ders/yapisal-esitlik-modellemesi-ve-amos
13.Meta Analizi ve Comprehensive Meta-Analysis (CMA) Yazılımı Eğitimi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/meta-analizi-ve-comprehensive-meta-analysis-cma-yazilimi-egitimi
14.Zotero Eğitimi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/zotero-egitimi
15.Citavi Kullanımı; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/citavi-kullanimi
16.Araştırma Etiği; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/arastirma-etigi
17.iThenticate (İntihal Belirleme Yazılımı) Eğitimi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/ithenticate-intihal-belirleme-yazilimi-egitimi
18.İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/intihal-ve-intihalden-kacinma-stratejileri
19.Sağlık Bilimleri için Veri Analizi-1; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/saglik-bilimleri-icin-veri-analizi-1
20.Coggle Kullanımı; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/coggle-kullanimi
21.Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP); İzlemek için:https://ayeum.com/ders/basari-testleri-icin-test-ve-madde-analizi-programi-tap
22.Makalenize Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte ve TR DİZİN’de Dergi Bulma Yöntemleri; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/makaleniz-icin-ssci-sci-ahci-indexte-ve-tr-dizinde-uygun-dergi-bulma-egitimi
23.SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/sscisciahci-ve-esci-indexlerdeki-dergilere-yayin-gonderme-surecleri
24.Mendeley Eğitimi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/mendeley-egitimi
25.Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/nicel-arastirma-yontemleri
26.Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/nitel-arastirma-yontemlerine-giris-1
27.Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/nitel-arastirma-yontemlerine-giris-2
28.Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi; İzlemek için:https://ayeum.com/ders/sahte-saibeli-predetory-dergiler-yayincilar-ve-konferanslar
29. Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi); İzlemek için:https://ayeum.com/ders/veri-analizinde-karar-surecleri
 
Bu içerik 21.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 2820 kez okundu.