iThenticate ve Turnitin Kullanıcılarının Dikkatine

iThenticate ve Turnitin intihal tespit programları ULAKBİM tarafından tüm üniversitelere ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Söz konusu intihal tespit programlarının kullanımı için ULAKBİM ile Firmalar arasında yapılan lisans anlaşması gereği her üniversiteye büyüklükleri oranında belli bir kota verilmektedir.
2018 yılı sonunda Turnitin programında “depo yok” seçeneğinin dikkate alınmamasından dolayı kota sorunu yaşanmıştır. 2019 yılında aynı sorunun yaşanmaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
iThenticate kullanımıyla ilgili olarak; Lisans anlaşmaları gereği iThenticate programını, üniversitelerde, Dr. ve üstü ünvana sahip kişiler, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır.
Her bir kurumun iThenticate için doküman (makale) submit kotası vardır. 2018 yılı kullanım verilerine göre, aynı kullanım alışkanlıklarıyla devam edildiği takdirde iThenticate kotalarının 2019 yılında kurumumuz kullanımına yetmeyeceği düşünülmektedir. 2018 yılında Üniversitemize tanımlanan kota mevcut kullanımı karşılamıştır, ancak sınırsız ya da her yıl artan şekilde bir kullanım kotamız yoktur ve ULAKBİM EKUAL toplam kotası lisans dönemi boyunca maalesef değişmemektedir.
2018 yılındaki örneklere bakıldığında kullanıcıların, Turnitin programını kullanması gerekirken, iThenticate programında, tez, ödev, rapor türü dokümanları analiz ettiği, aynı makaleyi birçok kereler analiz ettiği, gibi yanlış kullanımların yapıldığı görülmüştür. Bu durum kurumumuz kotasının çabuk tükenmesine neden olmaktadır.  
Turnitin kullanımıyla ilgili olarak; Bilindiği üzere, Turnitin intihal tespit programında tez, ödev ve rapor türü dokümanların benzerlik analizi yapılabilmektedir ve sadece öğretmen (öğretim personeli) hesabı açılabilmektedir. Öğretmen isterse öğrencileri için sınıf oluşturup öğrencilerinin tez/ödev/rapor yüklemelerini sağlayabilmektedir.  
Kullanıcılara Turnitin hesabı tanımlaması yapılırken kendilerine gönderilen e-postalarda bu konu özellikle belirtilmesine rağmen, Turnitin kullanımı konusunda yaşanan en büyük sorun, kullanıcıların “ayarlar” konusunu önemsememeleri, dikkate almamaları, “depo yok” ayarını yapmamalarından kaynaklı yaşadıkları mağduriyettir.  “Depo yok” ayarının yapılması, sisteme sunulan tezin hesaptan silinmemesi ve en önemlisi doküman ID numarasının alınması çok önemlidir.
2019 yılında Turnitin ve iThenticate programlarının daha verimli kullanılması ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan problemlerin tekrarlanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.
Bu içerik 26.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 8045 kez okundu.